Primăria Eforie lansează proiectul: „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitate publica pentru valorificarea atractiilor turistice in orasul Eforie”

2 iunie 2018

Luni, 4 iunie 2018, ora 11.00 va avea loc in sala de conferinte a Centrului de Relatii cu Publicul Eforie Sud, strada Avram Iancu, evenimentul organizat cu ocazia lansarii proiectului „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitate publica pentru valorificarea atractiilor turistice in orasul Eforie”, SMIS 112734 proiect implementat de U.A.T. Oras Eforie si finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului; Prioritatea de investitii 7.1 – Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea resurselor turistice naturale specifice statiunii balneoclimaterice Eforie cu scopul de a sprijini cresterea economica a zonei si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.

In cadrul acestui eveniment vor fi prezentate: obiectivele proiectului, activitatile care urmeaza a fi desfasurate in cadrul acestuia, valoarea totala a proiectului, contributia Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei, precum si rezultatele preconizate.